Wat is ons rekeningnummer?

Wat is ons rekeningnummer?

Op naam van: BWB Belastingen
IBAN: NL86 BNGH 0285 1542 65
BIC: BNGHNL2G
Bank Nederlandse Gemeenten
Incassantnummer: NL52ZZZ508280370000