Wat is ons rekeningnummer?

IBAN: NL86 BNGH 0285 1542 65
BIC: BNGHNL2G
Bank Nederlandse Gemeenten
Incassantnummer: NL52ZZZ508280370000

Gebruik de naam ‘BWB Belastingen’ als u geld overmaakt.
Banken controleren streng of de goede naam bij het goede rekeningnummer staat.