Tarieven 2019

Belastingtarieven Zundert 2019

Belastingsoort 2019
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1304%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1802%
Niet-woningen gebruikers 0,1441%
Rioolheffing   
Eigenarendeel € 120,00
Gebruikersdeel woning € 100,00
Gebruikersdeel niet-woning € 100,00

Gebruikersdeel niet-woning voor de hoeveelheid afgevoerd water vanaf:
verhoogd met 501 m3 tot en met 2.000 m3, per m3

€ 0,45
verhoogd met 2.001 tot en met 5.000 m3, per m3 €0,35
verhoogd met 5.001 tot en met 10.000 m3, per m3 €0,25

verhoogd vanaf 10.001 per m3

€ 0,10
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht  
Vastrecht éénpersoonshuishouding € 105,00
Vastrecht meerpersoonshuishouding € 125,00
per vuilniszak voor restafval € 1,00
90 ltr gft-container € 22,00
140 ltr gft-container € 54,00
240 ltr gft-container € 90,00
Vastrecht bedrijfsafval, per perceel € 125,00
90 ltr gft-container  € 22,00
140 ltr gft-container € 54,00
240 ltr gft-container € 90,00
Hondenbelasting  
Per hond € 31,57
Per kennel € 286,51