Wat is dwanginvordering?

Wat is dwanginvordering?
We kunnen maatregelen nemen als u niet op tijd betaalt. Zo’n maatregel heet dwanginvordering.

Er zijn verschillende maatregelen. Waaronder:

Wat zegt de wet hierover?
In de wet staat dat gemeenten en waterschappen geen kantonrechter hoeven in te schakelen. Zij hebben dezelfde rechten als de Rijksbelastingdienst. Dat betekent dat zij zelf de dwanginvordering kunnen uitvoeren. Dit staat in onder andere de volgende wetten:

  • Gemeentewet
  • Waterschapswet
  • Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR)
  • Invorderingswet 1990
  • Kostenwet invordering rijksbelastingen
  • Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.

Natuurlijk gaan we liever niet over tot een dwanginvordering. We gaan er daarom graag van uit dat u op tijd betaalt. Of op tijd contact met ons opneemt over een betalingsregeling.

Meer informatie over aanmaningen en dwangbevelen.