Tarieven 2020

Belastingtarieven Rucphen 2020

Belastingsoort 2020
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1048%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1565%
Niet-woningen gebruikers 0,1279%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel, in hoofdzaak woning € 207,02
percelen die in hoofdzaak tot woning dienen en waarbij sprake is van het gebruik van een door de gemeente beschikbaar gestelde IBA € 154,22
Perceel, niet in hoofdzaak woning, een percentage van de heffingsmaatstaf, namelijk:
met dien verstande dat, per perceel niet meer wordt geheven dan € 2.500,00
0,1124%
Afvalstoffenheffing  
Vastrecht bij niet-bemeterde afvalcontainer, per perceel    € 140,50
Toeslag voor het aanbieden van afval per aanbieding:  
- Per lediging van een GFT-container € 3,40
- Per lediging van een Restafval-container € 9,80
- Per inworp in een ondergrondse verzamelcontainer € 2,00