voor ingezetenen

Belasting watersysteem voor ingezetenen

Een ingezetene is iemand die ingeschreven is in het persoonsregister van een gemeente binnen het werkgebied van het waterschap en die daar ook woont.

Iedereen heeft belang bij een goede aan- en afvoer van water in rivieren, beken en sloten en bij veilige dijken. Daarvoor betaalt u belastingen voor het werk van Waterschap Brabantse Delta. Deze belastingen heffen we van de bewoners.

Hoe berekenen we de belasting?

De belasting is een vast bedrag per woonruimte. U betaalt die belasting als u daar op 1 januari woonde. Het maakt niet uit met hoeveel u daar woont.

Wat gebeurt er als u verhuist?

U betaalt alleen belasting voor de woning waar u op 1 januari woonde, als u verhuist krijgt u pas volgend jaar een nieuwe aanslag.