Bent u het niet eens met ons besluit?

Dan kunt u het beste even bellen met een medewerker van het team Kwijtschelding om het besluit te bespreken.

Ons telefoonnummer is 076 - 529 83 00. Ga naar onze pagina Contact voor de openingstijden.

Bent u het hierna nog steeds niet eens met het besluit dan kunt u binnen 10 dagen in beroep gaan.

Digitaal via Zelf online regelen.

Per post
1. Schrijf in een brief waarom u het niet eens bent met ons besluit.
2. Stuur bewijsstukken mee als bijlage.

U kunt het sturen naar:
            Het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant
            o.v.v. Administratief beroep kwijtschelding
            Postbus 502
            4870 AM Etten-Leur

Voor wanneer moet ik beroep indienen?
Uw administratief beroepschrift moet binnen 10 dagen na de datum van het besluit door ons zijn ontvangen. Wanneer het beroepschrift binnen 6 weken wordt ontvangen, wordt deze nog wel inhoudelijk in behandeling genomen. 

Reageert u later dan 6 weken?
Dan behandelen we uw beroep niet meer. U krijgt daar wel een brief over.

Hoe gaat de behandeling van uw beroep verder na het indienen?
Binnen 14 dagen krijgt u van ons een brief waarin staat dat we uw beroepschrift hebben ontvangen. De uitspraak ontvangt u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 20 weken. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw beroepschrift? Dan kunt u niet meer verder in beroep gaan.