Als u het niet eens bent: bezwaar en beroep

Wat kunt u doen als u het niet eens bent?

Dan kunt u online bezwaar maken tegen:

Gemeentelijke belasting of waterschapsbelasting
Gemeentelijke belastingen zijn onder andere: afvalstoffenheffing, rioolbelasting, hondenbelasting. Waterschapsbelastingen zijn: zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing.

Legesnota
Leges zijn kosten van de gemeente voor bijvoorbeeld:

  • de behandeling van een aanvraag voor een vergunning
  • een evenement
  • trouwen in een locatie van de gemeente
     

Naheffingsaanslag parkeerbelasting
De naheffingsaanslag krijgt u als u geen of te weinig parkeerbelasting heeft betaald.

- de WOZ-waarde
Stap 1: Raadpleeg uw taxatieverslag
Deze vindt u onder het kopje Taxatie op Zelf online regelen

Stap 2: Check en vergelijk gratis uw WOZ-waarde
U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met andere woningen bij u in de straat, buurt, dorp of stad. Doe de gratis check op www.wozwaardeloket.nl 

Stap 3: Bel gratis met de taxateur
U kunt een gratis gesprek aanvragen met de taxateur. Wanneer u hier uw gegevens invult, zal de taxateur u binnen 5 werkdagen terugbellen. U kunt uw voorkeur geven om 's ochtends of 's middags te worden teruggebeld. Hij of zij bekijkt dan direct of er een fout is gemaakt en past deze meteen kostenloos aan.

Stap 4: Nog steeds niet eens?
Als u na het gesprek nog steeds niet tevreden bent heeft u het recht om bezwaar te maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de WOZ beschikking. Dit regelt u eenvoudig via Zelf online regelen.