Als u het niet eens bent: bezwaar en beroep

Niet eens met de WOZ-waarde?

Stap 1: Download uw taxatieverslag

Deze vindt u onder het kopje Taxatie op Zelf online regelen

Stap 2: Check en vergelijk gratis uw WOZ-waarde

U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met andere woningen bij u in de straat, buurt, dorp of stad. Doe de gratis check op www.wozwaardeloket.nl .

Stap 3: Bel gratis met de taxateur

Vraag een gratis gesprek aan met de taxateur. Wanneer u hier uw gegevens invult, belt de taxateur u binnen 5 werkdagen terug. U kunt aangeven of u 's ochtends of 's middags gebeld wilt worden. Als er een fout is gemaakt past de taxateur dit kosteloos aan.

Plan een terugbelverzoek in met de taxateur


Stap 4: Nog steeds niet eens?

Als u na het gesprek nog steeds niet tevreden bent, dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dagtekening op uw aanslagbiljet. Dit regelt u eenvoudig via de QR-code op het aanslagbiljet of via Zelf online regelen.

Maak direct bezwaar
 

Niet eens met de gemeentelijke- of waterschapsbelasting?

U kunt online bezwaar maken tegen:

De gemeentelijke- of waterschapsbelasting

Gemeentelijke belastingen zijn onder andere: afvalstoffenheffing, rioolbelasting, hondenbelasting. Waterschapsbelastingen zijn: zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing.

Bezwaar maken

Legesnota

Leges zijn kosten van de gemeente voor bijvoorbeeld:

  • de behandeling van een aanvraag voor een vergunning
  • een evenement
  • trouwen in een locatie van de gemeente

Leges Bezwaar