Havenbelasting

U betaalt belasting om de haven te mogen gebruiken met een vaartuig. Die belasting heet ‘havengeld’.

In welke gemeente betaalt u belasting voor de haven?

  • gemeente Breda
  • gemeente Bergen op Zoom

Hoeveel moet u betalen?

Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Bent u het niet eens met de aanslag?

U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.
Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug. Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'