Tarieven 2024

Belastingtarieven Oosterhout 2024

Belastingsoort 2024
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0838 %
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,2183 %
Niet-woningen gebruikers 0,2036 %
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 249,00
Niet in hoofdzaak woning: € 249,00
toeslag waterverbruik 501 t/m 100.000 m3 ingenomen water, per m3 € 0,48
Afvalstoffenheffing Diftar  
Vast bedrag per perceel  €  204,00
Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een restafvalcontainer, per perceel:  
  • per lediging / verhoogd met een bedrag per kilo voor restafval
€ 5,34 / 0,75
  • aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een ondergrondse container
€ 5,20
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond €34,08
Voor elke volgende hond € 68,16
Per kennel € 217,68