Moerdijk

U betaalt rioolheffing voor:

  • het inzamelen en het afvoeren van afvalwater
  • het inzamelen en het verwerken van hemelwater
  • het voorkomen van problemen met de grondwaterstand.

Elke gemeente is verplicht om deze taken te doen.

Wie betaalt rioolheffing?

De gebruikers van alle gebouwen of stukken grond van waaruit direct of indirect afvalwater, hemelwater, grondwater, of oppervlaktewater naar de gemeentelijke riolering gaat.

Als delen van een gebouw of stuk grond los van elkaar gebruikt worden dan moet er voor elk deel betaald worden.

Als twee of meer van die delen samen als één groot geheel gebruikt worden, dan zien we dat als één deel waar belasting voor betaald moet worden.

Hoe berekenen we de rioolheffing?

De Gemeente Moerdijk kent verschillende tarieven voor het havengebied en de rest van de gemeente. In het havengebied betaalt u altijd een vast bedrag. Loost u meer dan 500m3? Dan wordt dit bedrag verhoogd. Ook betaalt u een extra bedrag per m3 die meer dan 1.000m3 wordt geloosd. In de rest van de gemeente betaalt u altijd een vast bedrag. Dit is afhankelijk van het (soort) gebouw.