Tarieven 2021

Belastingtarieven Etten-Leur 2021

Belastingsoort 2021
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0937%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1869%
Niet-woningen gebruikers 0,1604%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 199,92 
Boven 500 m3 per m3 € 0,31 
Afvalstoffenheffing  Diftar (zie verord)
Vastrecht per perceel € 284,52
Per extra container papier of gft of restafval (max. één extra per soort) € 18,00
Lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Per lediging van restafvalcontainer  € 7,50
Per inworp ondergrondse restafvalcontainer € 2,50
Per aanbieding bij bemeterde rolcontainer € 1,25
Milieustraat; Voor het gebruik van een BIG Bag € 99,00
Milieustraat; Voor het los aanbieden van huishoudelijk afval, per m3 € 100,00
Reinigingsrecht  
Vastrecht per perceel € 243,32
Per extra container papier of gft of restafval € 18,00
Lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Per lediging van restafvalcontainerPer lediging van restafvalcontainerPer lediging van restafvalcontainer € 7,50
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 56,40
Voor elke volgende hond € 141,12
Per kennel € 338,76