Leges

Leges zijn kosten voor diensten van de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor:

  • een aanvraag voor een vergunning
  • een evenement
  • trouwen in een locatie van de gemeente

Deze belastingen staan in de Legesverordening van elke gemeente.

Hoeveel moet u betalen?

Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente.

Bent u het niet eens met de aanslag?

U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen of via een brief. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.

Maakt u via een brief bezwaar? Dan stuurt u het naar:

Belastingsamenwerking West-Brabant
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 502
4870 AM Etten-Leur

Schrijf in uw brief:

  • de naam van de gemeente aan wie u leges moet betalen
  • het notanummer van de leges
  • uw naam
  • uw adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres

Uw telefoonnummer en e-mailadres zijn niet verplicht. Maar de communicatie gaat sneller als u ook uw telefoonnummer en e-mailadres geeft.

Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u de teveel betaalde kosten terug. Lees hier meer over bij 'Bezwaar'.