Welke belastingen voor het Waterschap zijn er?

Het Waterschap Brabantse Delta heeft drie verschillende belastingen.

Watersysteemheffing
Eigenaren van gebouwen moeten een % van hun WOZ=waarde aan belasting betalen. Eigenaren van ongebouwde grond betalen een bedrag per hectare, een hectare is 10.000 m2. Bewoners van woningen betalen een vast bedrag per woning.

Verontreinigingsheffing
Wanneer u afvalwater loost op oppervlaktewater betaalt u een verontreinigingsheffing. U betaalt een vast bedrag per vervuilingseenheid.

Zuiveringsheffing
U betaalt zuiveringsheffing voor het schoonmaken van uw afvalwater. U betaalt een vast bedrag per vervuilingseenheid.