Precariobelasting

U betaalt belasting als u iets op grond van de gemeente zet. Dat heet ook wel precariobelasting. Precariobelasting betaalt u voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Denk hier bijvoorbeeld aan terrassen, verkoopwagens, luifels en reclameborden.

In welke gemeenten betaalt u precariobelasting?

In niet alle gemeenten die zijn aangesloten bij de Belastingsamenwerking West-Brabant hoeft u precariobelasting te betalen.

In de volgende gemeenten wel:

  • gemeente Bergen op Zoom 
  • gemeente Breda
  • gemeente Etten-Leur
  • gemeente Oosterhout
  • gemeente Roosendaal

Hoeveel moet u betalen?

Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Wat doet Belastingsamenwerking West-Brabant?

Wij leggen aanslagen precariobelasting op. Wij voeren ook controles uit.

Bent u het niet eens met de aanslag?

U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken. Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'

Kunt u de precariobelasting niet betalen?

U kunt helaas geen kwijtschelding aanvragen.

Wat doet Belastingsamenwerking West-Brabant?

Wij leggen aanslagen precariobelasting op. Ook voeren wij de controles uit.