Tarieven 2021

Belastingtarieven Zundert 2021

Belastingsoort 2021
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1377%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1902%
Niet-woningen gebruikers 0,1521%
Rioolheffing   
Eigenarendeel € 126,60
Gebruikersdeel woning € 105,50
Gebruikersdeel niet-woning € 105,50

Gebruikersdeel niet-woning voor de hoeveelheid afgevoerd water vanaf:
verhoogd met 501 m3 tot en met 2.000 m3, per m3

€ 0,47
verhoogd met 2.001 tot en met 5.000 m3, per m3 €0,37
verhoogd met 5.001 tot en met 10.000 m3, per m3 €0,26

verhoogd vanaf 10.001 per m3

€ 0,11
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht  
Vastrecht éénpersoonshuishouding € 162,69
Vastrecht meerpersoonshuishouding € 193,68
per vuilniszak voor restafval € 1,50
90 ltr gft-container € 34,09
140 ltr gft-container € 83,67
240 ltr gft-container € 139,45
Vastrecht bedrijfsafval, per perceel € 193,68
90 ltr gft-container  € 34,09
140 ltr gft-container € 83,67
240 ltr gft-container € 139,45
Hondenbelasting  
Per hond € 32,21
Per kennel € 292,27