Wanneer krijgt u een reactie op uw bezwaar?

Voor het einde van het jaar
De gemeente moet voor het einde van het jaar een uitspraak doen. Hoe lang het duurt, hangt af van:

  • de redenen van uw bezwaar;
  • of er onderzoek nodig is.

We behandelen de bezwaren zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst.

Vanaf half november binnen 6 weken
Maakt u minder dan 6 weken voor het einde van het jaar bezwaar? Dan kan het langer duren.