Wat kost het om in beroep te gaan?

U betaalt ‘griffierechten’ om in beroep te gaan. De griffier (secretaris) van de Rechtbank stuurt u een rekening. Op die rekening staan de kosten en wanneer u die moet betalen.

De kosten worden elk jaar opnieuw bekeken. Voor 2024 zijn de kosten voor belastingen van de gemeente, belastingen voor het Waterschap en WOZ:

Kosten voor beroep bij de Rechtbank
Natuurlijk persoon                 €    50,00
Niet-natuurlijk persoon         €  371,00

Kosten voor hoger beroep bij het Gerechtshof   
Natuurlijk persoon                 €  138,00
Niet-natuurlijk persoon         €  559,00

Kosten voor beroep in cassatie bij de Hoge Raad    
Natuurlijk persoon                   € 138,00
Niet-natuurlijk persoon           €  559,00

Natuurlijke personen zijn particulieren. 
Niet-natuurlijke personen zijn organisaties.