Vragen over belasting voor uw afval

De gemeente is verplicht minstens 1 keer in de week huishoudelijk afval op te halen. Groente-, fruit- en tuinafval moeten apart opgehaald worden. Dat staat in de wet Milieubeheer.

De gemeente maakt kosten voor het ophalen van afval. Daarvoor mogen zij belasting vragen aan de inwoners.

De gemeente haalt het huishoudelijk afval bij alle woningen op waar huishoudelijk afval kan ontstaan. We kijken niet of er echt afval is. Bij de volgende gemeenten kijken we wel hoeveel en hoe vaak er afval is:
-          gemeente Bergen op Zoom
-          gemeente Etten-Leur
-          gemeente Halderberge
-          gemeente Oosterhout
-          gemeente Roosendaal
-          gemeente Woensdrecht

Deze gemeenten werken met gedifferentieerde tarieven volgens Diftar.

De tarieven zijn gebaseerd op de kosten van alle afvalverwerking:
-          plaatsen en legen van glasbakken;
-          rijden van vuilniswagens;
-          vegen van straten;
-          verwerken van vuil op vuilstortplaats

Ja, als u ergens woont waar de gemeente verplicht afval op moet halen. U mag uw afval niet op een andere manier weggooien. Het maakt ook niet uit of u echt afval heeft of niet. In de wet staat dat de gemeente 1 keer in de week afval moet ophalen bij huishoudens waar afval kan ontstaan. Zij mag hier belasting voor rekenen.

De volgende redenen zijn ook geen redenen om niet te betalen:

“Ik heb geen duobak.”

“Ik breng mijn afval zelf weg.”

“Ik verbrand mijn afval zelf.”

“Ik gooi het bij de buren in de duobak.”

“Ik gooi mijn afval op het bedrijf weg.”

“Ik maak gebruik van één grote container (flatgebouw).”

Ja, als u ergens woont waar de gemeente verplicht afval moet ophalen. 

Ja, omdat u huishoudelijk afval heeft. Dat geldt ook als u voor uw bedrijfsafval een bedrijfscontainer huurt. De gemeente moet voor elke woning het huishoudelijke afval ophalen. Zij mag daar dan belasting voor vragen. Het maakt niet of u dan ook echt afval aanbiedt. U mag uw huishoudelijk afval overigens niet ergens anders weggooien dan bij de vuilnisdienst. 

U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Dat moet u doen binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. De gemeente mag geen winst maken met belasting voor afval. De belasting moet de kosten dekken voor het ophalen en verwerken van afval. 

Ja. U betaalt dan een ander soort belasting dan de belasting voor huishoudelijk afval. Dit heeft ook wel reinigingsrecht of retributie. U kunt een bedrijfscontainer voor uw bedrijfsafval aanvragen bij een particulier afvalverwerkingsbedrijf.

U kunt dit vragen bij de afvalverwerker:

Gemeente Bergen op Zoom                          Saver
Gemeente Halderberge                                 Saver
Gemeente Roosendaal                                  Saver
Gemeente Woensdrecht                                Saver

Gemeente Etten-Leur                                    Afval 3x beter

Gemeente Oosterhout                                   Mijn afval

U krijgt dan geen nieuwe belastingaanslag. We kijken aan het eind van het jaar hoeveel u moet betalen. Dat verrekenen we met wat u betaald heeft. 

U moet zich laten inschrijven bij de Basisregistratie personen van uw nieuwe gemeente. U wordt dan automatisch uitgeschreven bij uw oude gemeente. U krijgt dan een rekening van uw oude gemeente waarop staat dat u minder hoeft te betalen. 

Wat is Diftar?

In de volgende gemeenten wordt uw afval gewogen.
-          gemeente Bergen op Zoom
-          gemeente Etten-Leur
-          gemeente Halderberge
-          gemeente Oosterhout
-          gemeente Roosendaal
-          gemeente Rucphen
-          gemeente Woensdrecht

Uw afval wordt in deze gemeenten gewogen. Aan het eind van het jaar rekenen we uit hoeveel u moet betalen. Soms krijgt u dan geld terug, soms moet u bijbetalen. Gaat u verhuizen? Dan laten we u dan weten of u geld terugkrijgt of nog bij moet betalen.

Hieronder leest u de berekening per gemeente:

Gemeente Bergen op Zoom, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal en Woensdrecht.
U krijgt een gecombineerd aanslagbiljet. U krijgt het jaar erna de eindafrekening. Daarop ziet u hoeveel afval u echt had. Soms krijgt u het eerder, bijvoorbeeld na overlijden of na een verhuizing naar een niet-woning.

Gemeente Etten-Leur
U krijgt een gecombineerd aanslagbiljet. Daarop staat:
- 6 keer gebruik van een restafvalcontainer;
- 18 keer gebruik van een ondergrondse restafvalcontainer;
- 36 keer gebruik van een bemeterde rolcontainer.

U krijgt het jaar erna de eindafrekening. Daarop ziet u hoeveel afval u echt had. Soms krijgt u het eerder, bijvoorbeeld na overlijden of na een verhuizing naar een niet-woning.