Wanneer betaalt u invorderingsrente?

Wanneer betaalt u invorderingsrente?
U betaalt rente als u te laat betaalt. We rekenen uit welke rente u moet betalen op het moment dat u betaalt.

Hoe hoog is de invorderingsrente?
Het rentepercentage wordt elk kwartaal wettelijk vastgesteld en gepubliceerd. Het wordt vastgesteld bij de Algemene Maatregel van Bestuur. Algemene maatregelen van bestuur worden gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.