Tarieven 2022

Belastingtarieven Etten-Leur 2022

Belastingsoort 2022
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0866 %
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1919 %
Niet-woningen gebruikers 0,1650 %
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 199,92 
Boven 500 m3 per m3 € 0,31 
Afvalstoffenheffing  Diftar (zie verord)
Vastrecht per perceel € 247,44
Per extra container papier of gft of restafval (max. één extra per soort) € 18,00
Lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Per lediging van restafvalcontainer  € 7,50
Per inworp ondergrondse restafvalcontainer € 2,50
Per aanbieding bij bemeterde rolcontainer € 1,25
Milieustraat; Voor het gebruik van een BIG Bag € 99,00
Milieustraat; Voor het los aanbieden van huishoudelijk afval, per m3 € 100,00
Reinigingsrecht  
Vastrecht per perceel € 190,43
Per extra container papier of gft of restafval € 18,00
Lediging van container bestemd voor gft-afval of papier nihil
Per lediging van restafvalcontainerPer lediging van restafvalcontainerPer lediging van restafvalcontainer € 7,50
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond € 57,36
Voor elke volgende hond € 143,28
Per kennel € 343,80