Marktgelden

Heeft u een plaats op de weekmarkt? Dan heeft u een marktplaatsvergunning nodig. U moet dan betalen voor het gebruik van de plaats. Dat noemen we marktgelden. U betaalt marktgelden in alle gemeenten.

Hoeveel moet u betalen?

Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente.

Bent u het niet eens met de aanslag?

U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.
Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'

Wat doet Belastingsamenwerking West-Brabant?

Wij regelen de marktgelden voor:

  • de gemeente Etten-Leur
  • de gemeente Loon op Zand
  • de gemeente Moerdijk
  • de gemeente Roosendaal
  • de gemeente Zundert

De andere gemeenten regelen zelf de marktgelden.