Tarieven 2020

Belastingtarieven Oosterhout 2020

Belastingsoort 2020
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,1049%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,2111%
Niet-woningen gebruikers 0,1845%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 197,00
Niet in hoofdzaak woning: € 197,00
toeslag waterverbruik 501 t/m 50.000 m3 ingenomen water, per m3 € 0,47
Afvalstoffenheffing Diftar  
Vast bedrag per perceel  €  139,00
Aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een GFT- of restafvalcontainer, per perceel:  
  • per lediging / verhoogd met een bedrag per kilo voor restafval
€ 4,00/ 0,42
  • aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een ondergrondse container
€ 2,77
Hondenbelasting  
Voor de eerste hond €34,08
Voor elke volgende hond € 68,16
Per kennel € 217,68