Rioolaansluitrecht

Rioolaansluitrecht wordt geheven voor het aanleggen van een nieuwe rioolaansluiting, als uw perceel nog niet is aangesloten op het rioolstelsel van de gemeente. 
De aansluiting wordt aangelegd tot de grens van uw perceel. Degene die de aanvraag doet ontvangt de aanslag. 
 
Het rioolaansluitrecht speelt (op dit moment) alleen binnen de gemeente Bergen op Zoom.​​​​​​​

Hoeveel moet u betalen?
​​​​​​​
De tarieven verschillen per type aansluiting. Deze vindt u terug in de verordening van de gemeente.​​​​​​​​​​​​​​

Bent u het niet eens met de aanslag?

U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.

Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug. 

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'