Publicaties BWB

   
pdf-icoon.gif Financiële Verordening Belastingsamenwerking West-Brabant 2023
pdf-icoon.gif Leidraad invordering gemeentelijke- en waterschapsbelastingen 2023
pdf-icoon.gif Incassoregelement BWB 2023
pdf-icoon.gif Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer BWB 2023
pdf-icoon.gif Besluit vaststellen percentage invorderingsrente BWB
pdf-icoon.gif Beleidsregels tabel afvalwatercoefficienten BWB
pdf-icoon.gif Regeling elektronisch bestuurlijk verkeer bestuursorganen BWB 2019
pdf-icoon.gif Privacybeleid BWB 2018
pdf-icoon.gif Beleidsregel ambtshalve verminderingen 2017
pdf-icoon.gif Beleid aanwijzing belastingplichtige vanaf belastingjaar 2017
pdf-icoon.gif Beheerregeling informatiebeheer BWB 2017
pdf-icoon.gif Beleid aanwijzing belastingplichtige tot en met belastingjaar 2016 
pdf-icoon.gif Beleidsregels ambtshalve vermindering Belastingsamenwerking West-Brabant
pdf-icoon.gif Beleidsregels bestuurlijke boeten Belastingsamenwerking West-Brabant
pdf-icoon.gif Beleidsregels herstel vormverzuim bezwaar- en verzoekschriften Belastingsamenwerking West-Brabant
pdf-icoon.gif Beleidsregels vergoeding kosten voorprocedures Belastingsamenwerking West-Brabant
pdf-icoon.gif  Uitvoeringsregeling aangifte voorlopige aanslag en rente Belastingsamenwerking West-Brabant
pdf-icoon.gif  Besluit anticipatie op de Verzamelwet Hersteloperatie toeslagen