Tarieven 2024

Belastingtarieven Rucphen 2024

Belastingsoort 2024
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0795 %
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1538 %
Niet-woningen gebruikers 0,1267 %
Rioolheffing  
Eigenarendeel woning € 227,16
Eigenarendeel woning, waarbij sprake is van het gebruik van een door de gemeente beschikbaar gestelde IBA € 183,66
Eigenarendeel niet-woning (met een maximum van € 2.500,00 per perceel) 0,1368 %
Afvalstoffenheffing  
Vastrecht bij niet-bemeterde afvalcontainer, per perceel    € 175,00
Toeslag voor het aanbieden van afval per aanbieding:  
- Per lediging van een GFT-container € 3,90
- Per lediging van een Restafval-container € 11,30
- Per inworp in een ondergrondse verzamelcontainer € 2,30