Vragen over betalen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

U krijgt eerst een aanmaning. Betaalt u dan niet op tijd? Dan krijgt u een dwangbevel. Betaalt u dan weer niet op tijd dan kunnen wij beslag leggen.

Voor de aanmaning, dwangbevel en beslaglegging betaalt u extra kosten.

Is er een reden waarom u niet op tijd kunt betalen? Neem dan contact op met ons.

U hoeft niets te doen. We storten het bedrag dat u te veel betaald heeft weer terug. 

U kunt de belasting automatisch in 10 delen betalen.
U vraagt dan een automatische incasso aan via Zelf online regelen of via ons contactformulier.

Neem contact op met uw bank. Wij krijgen geen informatie van de bank hierover. De bank mag ons geen privacygevoelige informatie geven.

Nee. U hoeft dan niet voor de vervaldatum te betalen. De vervaldatum is de datum die op uw aanslagbiljet staat. Zodra wij uw vraag voor ‘kwijtschelding’ gekregen hebben, stoppen wij de betaling. Dat geldt ook voor een automatische incasso. Gaat de kwijtschelding niet door? Dan start de betaling weer (en ook de automatische incasso). We laten u dan eerst weten dat de kwijtschelding niet doorgaat.

 

Aanslagen die u ontvangt na uitspraak van de wettelijke schuldsanering zijn 'nieuwe opkomende verplichtingen'. Deze moet u zelf betalen.

Op het aanslagbiljet staat voor welke datum u de belasting moet betalen. Wilt u in delen betalen?
Dat kan via een automatische incasso of via een betalingsregeling. U kunt dit regelen via Zelf online regelen

U kunt zien of u een automatische incasso heeft:
-          op uw aanslagbiljet
-          via Zelf online regelen

 

Kunt of wilt u de belasting niet in één keer betalen?
Dan kunt u kiezen voor een automatische incasso of vragen om een betalingsregeling. 

Ik wil een automatische incasso.
Uw belasting betaalt u dan in 10 delen. U betaalt elke maand automatisch een deel. Na 10 maanden heeft u alles betaald. U kunt dit regelen voor de gemeentelijke belastingen, de waterschapsbelastingen of voor beide. U regelt een automatische incasso via Zelf online regelen

Ik wil een betalingsregeling.
Wilt u geen automatische incasso, maar wel in delen betalen? Dan kunt u ons vragen om een betalingsregeling.

Voor bedragen tot € 2.500,- belt u ons via (076) 529 83 00. U bereikt ons op:
-          maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
-          vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Voor bedragen hoger dan € 2.500,- vraagt u om een betalingsregeling via Zelf online regelen of ons contactformulier

Aan het einde van de maand van uw rekening. U leest hieronder op welke dagen precies bij ‘dagen dat we het geld van uw rekening halen’.

Maand                Mutatiedatum                        Dagen dat we het geld van uw rekening halen

               

01                    19 januari 2018                      29 januari 2018

02                    19 februari 2018                    27 februari 2018

03                    20 maart 2018                       28 maart 2018

04                    18 april 2018                          26 april 2018

05                    18 mei 2018                           28 mei 2018

06                    20 juni 2018                            28 juni 2018

07                    18 juli 2018                             27 juli 2018

08                    20 augustus 2018                   28 augustus 2018

09                    19 september 2018                27 september 2018

10                    19 oktober 2018                     29 oktober 2018

11                    20 november 2018                 28 november 2018

12                    20 december 2018                 28 december 2018

De mutatiedatum is de datum waarop veranderingen bekend moeten zijn. Stopt of verandert de betaling? En laat u ons dat weten voor de mutatiedatum? Dan gaat de verandering mee voor de volgende betaling. Horen we het na de mutatiedatum? Dan passen we het aan voor de betaling van een maand later.

 

Op het aanslagbiljet staat de datum waarop u betaald moet hebben. Dit noemen we de vervaldag, vervaldatum of vervaldata. Zorg dat u voor die datum betaald heeft. Dan voorkomt u dat u een aanmaning krijgt.

 

We kunnen geld van uw rekening halen. Dat noemen we ‘beslag leggen op uw rekening”. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U lost dit op door de belasting zelf te betalen. Als het tegoed op uw rekening hoger is dan het bedrag waarvoor beslag is gelegd, dan kunt u bij de bank vragen om een ‘spoedverklaring’.

We kunnen uw voorlopige teruggave van de Belastingdienst opeisen. Dat noemen we ‘beslag leggen op uw voorlopige teruggave’. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U stopt dit door de belasting toch nog zelf te betalen.

We kunnen uw loon of uitkering opeisen. Dat noemen we ‘beslag leggen op uw loon of uitkering’. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U stopt dit door de belasting toch nog zelf te betalen .

We kunnen een wielklem op uw auto zetten. Of beslag leggen op uw auto en deze afvoeren en eventueel verkopen. Dat doen we als u na een dwangbevel de belasting nog niet betaalt. U voorkomt dit door de belasting toch nog zelf te betalen, lukt dit niet, neem dan contact met ons op.

Vanaf 2018 krijgt u als inwoner van Rucphen ook via ons een aanslag voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Had u al eerder een automatische incasso voor de waterschapsbelastingen bij ons? Dan hoeft u niets te doen. Dan gebruiken wij hetzelfde rekeningnummer.

Had u nog geen automatische incasso en wilt u deze wel voor beide belastingen? Dan kunt u dat regelen via Zelf online regelen of via ons contactformulier.

Het rekeningnummer 674773837 is een tussenrekening. Vanuit deze tussenrekening stort iDeal het geld door naar onze bankrekening met rekeningnummer NL86 BNGH 0285 1542 65.