Onroerende zaakbelasting

U betaalt deze belasting voor elke woning of niet woning in uw eigendom. Ook betaalt u deze belasting voor elke niet-woning die u in gebruik heeft. Denk hier bijvoorbeeld aan een winkel of een kantoor. U betaalt in alle gemeenten aangesloten bij de Belastingsamenwerking onroerende zaakbelasting.

Hoe berekenen wij deze belasting?
De belasting is een % van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt ieder jaar door de gemeente waarbinnen uw eigendom staat bepaald.

Wie betaalt OZB?
U betaalt de belasting als u op 1 januari eigenaar was van een woning of niet-woning. Ook betaalt u de belasting als u op 1 januari gebruiker was van een niet-woning.
Er zijn verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen en er is een verschillend tarief voor het gebruik van een niet-woning en het eigendom van een niet-woning.

Wat gebeurt er als u uw eigendom verkoopt?
U betaalt alleen belasting voor gebouwen waarvan u op 1 januari eigenaar was. Als u in de loop van het jaar een woning koopt of verkoopt dan wordt deze belasting door de notaris verrekend. Bij de koop of verkoop van een niet-woning wordt de belasting niet door de notaris verrekend. Dit kunt u wel onderling regelen. Of u wel of niet een regeling heeft maakt voor de belasting niet uit, de eigenaar op 1 januari moet deze betalen.