Onroerendezaakbelasting

De BWB heft en int gemeentelijke belastingen voor verschillende gemeenten in West-Brabant. De onroerendezaakbelasting (OZB) is een van die belastingen. Die belastingopbrengst wordt door de gemeente gebruikt voor de Algemene Uitgaven. Voorzieningen zoals onderhoud aan wegen en plantsoenen, openbare verlichting, brandweer, onderwijs en cultuur worden betaald vanuit de Algemene Uitgaven.

Woningbezitters, maar ook eigenaren en huurders van bedrijfspanden en winkels betalen deze OZB. De hoogte van de OZB die betaald moet worden is afhankelijk van de waarde van het pand en het tarief dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

De OZB-opbrengst is de grootste bron van eigen inkomsten voor een gemeente. Toch is het bedrag dat iedere huiseigenaar aan OZB moet betalen maar een gedeelte van de totale jaarlijkse woonlasten. Zo betalen we met elkaar aan de openbare voorzieningen die het wonen in een dorp of stad veilig, makkelijk en aantrekkelijk maken.

Het tarief van de OZB kan per jaar wijzigen. Bijvoorbeeld als de waarde van de woningen omhoog of omlaag gaat of als de begroting voor algemene uitgaven verandert. Als woningwaardes stijgen en de uitgaven van de gemeente blijven hetzelfde, dan gaat het OZB-tarief omlaag. Andersom, als woningwaardes dalen en de algemene uitgaven voor voorzieningen blijven gelijk dan gaat het OZB-tarief omhoog.

U betaalt deze belasting voor elke woning of niet woning in uw eigendom. Ook betaalt u deze belasting voor elke niet-woning die u in gebruik heeft. Denk hier bijvoorbeeld aan een winkel of een kantoor. U betaalt in alle gemeenten aangesloten bij de Belastingsamenwerking onroerendezaakbelasting.

Hoe berekenen wij deze belasting?

De belasting is een % van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt ieder jaar door de gemeente waarbinnen uw eigendom staat bepaald.

Wie betaalt OZB?

U betaalt de belasting als u op 1 januari eigenaar was van een woning of niet-woning. Ook betaalt u de belasting als u op 1 januari gebruiker was van een niet-woning. Er zijn verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen en er is een verschillend tarief voor het gebruik van een niet-woning en het eigendom van een niet-woning.

Wat gebeurt er als u uw eigendom verkoopt?

U betaalt alleen belasting voor gebouwen waarvan u op 1 januari eigenaar was. Als u in de loop van het jaar een woning koopt of verkoopt dan wordt deze belasting door de notaris verrekend. Bij de koop of verkoop van een niet-woning wordt de belasting niet door de notaris verrekend. Dit kunt u wel onderling regelen. Of u wel of niet een regeling heeft maakt voor de belasting niet uit, de eigenaar op 1 januari moet deze betalen.