Tarieven 2022

Belastingtarieven Roosendaal 2022

Belastingsoort 2022
Onroerende-zaakbelastingen  
Woningen eigenaren 0,0931%
Woningen gebruikers Geen
Niet-woningen eigenaren 0,1805%
Niet-woningen gebruikers 0,1275%
Rioolheffing  
Vast bedrag per perceel € 339,24
Niet-woningen, hoeveelheid afgevoerd water vanaf 501m3  tot/met 100.000 m3, per m3 € 1,24
Niet-woningen, hoeveelheid afgevoerd water vanaf 100.001 m3 tot/met 1.000.000 m3, per m3 € 0,26
Niet-woningen, hoeveelheid afgevoerd water vanaf 1.000.001 en meer per m3 € 0,24
Afvalstoffenheffing  
Vastrecht bij niet-bemeterde afvalcontainer, per perceel  
1. Éénpersoonshuishouding € 295,05
2. Meerpersoonshuishouding € 330,80
Vastrecht bij bemeterde afvalcontainer, per perceel € 245,00
Toeslag voor het aanbieden van afval per aanbieding  
- 240 liter restafval container, per lediging € 6,60
- 140 liter restafval container, per lediging € 3,85
- per inworp in een ondergrondse afvalcontainer 60 liter € 1,10
- per inworp in een ondergrondse afvalcontainer 30 liter € 0,55
Extra afvalcontainer € 40,00