Vragen over belasting van uw woning of niet-woning (OZB)

De kosten van de onroerende zaakbelasting wordt bepaald door een gemiddelde waardestijging van alle gebouwen in een gemeente. Een gebouw kan meer dan gemiddelde in waarde stijgen. De belastingaanslag kan dan ook hoger zijn.

U kunt via bezwaar maken via Zelf online regelen.
U moet bezwaar maken binnen 6 weken na de datum die op uw aanslagbiljet staat (de dagtekening). 

De kosten van de onroerende zaakbelasting zijn een percentage van de WOZ. Dat is verplicht. Het staat sinds 2009 in de Gemeentewet. 

Er zijn twee soorten onroerende zaakbelastingen: gebruikersbelasting en eigenarenbelasting.
U betaalt gebruikersbelasting alleen voor niet-woningen.

Of u gebruikersbelasting betaalt, hangt af van de waarde van het deel waarin gewoond wordt. Is de waarde van het deel waarin gewoond wordt meer dan 70% van de totale waarde? Dan is het een woning en betaalt u geen gebruikersbelasting.

Is de waarde van het deel waar niet gewoond wordt minder dan 70% van de totale waarde? Dan is het een niet-woning en betaalt u wel gebruikersbelasting. U betaalt dan alleen gebruikersbelasting voor het deel dat niet bewoond wordt.

U betaalt wel eigenarenbelasting voor de hele niet-woning. Dus over de hele WOZ van het gebouw. 

U bent verplicht om de onroerende zaakbelasting te betalen. We kijken naar de situatie op 1 januari en houden geen rekening met veranderingen die komen in dat jaar.

De eigenarenbelasting kunt u wel verrekenen met de nieuwe eigenaar.
U kunt bij de notaris regelen dat de nieuwe eigenaar de onroerende zaakbelasting betaalt.

U leest dat dan terug op de verkoopakte bij ‘zakelijke lasten’. Let op: het is een service van de notaris, geen verplichting. Neem hierover daarom contact met de notaris. Wij of de gemeente doen dit niet.

De gebruikersbelasting moet u in 1 keer betalen.
U betaalt alleen gebruikersbelasting voor niet-woning. U moet de gebruikersbelasting ook betalen als u na 1 januari de niet-woning niet meer gebruikt. U kunt dit niet verrekenen met de nieuwe eigenaren via de notaris. U hoeft alleen niet twee keer te betalen. Koopt of gebruikt u weer een niet-woning dat jaar? Dan hoeft u niet nog een keer gebruikersbelasting te betalen voor uw nieuwe adres. U was daar namelijk op 1 januari nog geen gebruiker.

Van een woning: de persoon die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van de woning was. Deze persoon betaalt alleen eigenarenbelasting. Sinds 2006 hoeft deze persoon geen gebruikersbelasting meer te betalen.

Verkoopt u de woning na 1 januari? Dan bent u toch degene die belasting moet betalen voor die woning. We kijken naar de situatie op 1 januari en houden geen rekening met veranderingen die komen in dat jaar. U kunt bij de notaris regelen dat de nieuwe eigenaar de onroerende zaakbelasting betaalt.

Van een niet-woning: de persoon die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar én/of gebruiker was. U betaalt gebruikersbelasting en eigenaren belasting.

De eigenaar staat in het Kadaster. Iedereen kan opvragen bij het Kadaster wie de eigenaar was. 

U betaalt ook onroerende zaakbelasting voor een gebouw dat nog gebouwd wordt. Om de waarde te bepalen, houden we er rekening mee dat het gebouw nog niet klaar is en niet bewoond is.

 

De onroerende zaakbelasting (OZB) is een belasting die u betaalt voor uw woning of niet-woning. De hoogte van de onroerende zaakbelasting hangt af van:
-          de WOZ van de woning of niet-woning;
-          het tarief dat uw gemeente bepaalt. 

Met de opbrengst betaalt uw gemeente de algemene taken van de gemeente. Denk aan: voorzieningen voor inwoners, infrastructuur enzovoort. 

De prijzen van woningen ontwikkelen zich anders dan de prijzen voor bedrijfsgebouwen. De gemeente mag de onroerende zaakbelasting daarop aanpassen.