Wat is ons doel?

We willen de belasting voor de burger goed en transparant maken. We werken deskundig, doelmatig en efficiënt. Met efficiënt bedoelen we dat we middelen zo goed mogelijk gebruiken. Onze medewerkers zijn zeer professioneel en klantgericht.

Door met veel partijen samen te werken:

  • zorgen we voor continuïteit
  • is het belastingproces minder kwetsbaar
  • maken we minder kosten.

We willen zoveel mogelijk kwaliteit leveren tegen zo laag mogelijke kosten. We zorgen voor een continu belastingproces en houden rekening met ontwikkelingen op het gebied van belastingen. Ook willen we dienstverlenend zijn voor burgers, bedrijven, gemeenten en waterschap. 

Wat is onze missie?

Belastingsamenwerking West-Brabant verzorgt voor burgers en opdrachtgevers op een dienstverlenende, betrouwbare en transparante manier de heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

Wat is onze visie?

Belastingsamenwerking West-Brabant blijft zich ontwikkelen om een klantgerichte, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte uitvoeringsorganisatie te zijn op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen van West-Brabant.