Wat is een automatische incasso?

Wat is een automatische incasso?
Een automatische incasso houdt in dat u het goed vindt dat wij het geld automatisch van uw rekening afschrijven. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

De voordelen zijn:
- U kunt in delen betalen.
- U vergeet niet te betalen.
- U heeft geen extra kosten, omdat u op tijd betaalt

Hoe regelt u een automatische incasso?
Via Zelf online regelen of via ons contactformulier. U kunt dit niet via de telefoon doen. Als het geregeld is, staat op uw eerstvolgende aanslagbiljet dat u via automatische incasso betaalt.

In hoeveel delen betaalt u?
Heeft u al incasso afgegeven of heeft u het binnen 2 weken na de datum van uw aanslagbiljet geregeld? Dan kunt u in maximaal 10 delen betalen.

Dit geldt niet voor de aanslagen:

- tot  € 100,- , dan betaalt u het in 1 keer en binnen 2 maanden na het aanslagbiljet.
- boven € 10.000,-

Regelt u het na 2 weken na de datum van uw aanslagbiljet?
Het openstaand bedrag wordt dan in het overgebleven aantal incassotermijnen afgeschreven.

Wat doet u als het rekeningnummer verandert?
U kunt het rekeningnummer van een automatische incasso doorgeven via Zelf online regelen of ons contactformulier. U kunt het niet via de telefoon doorgeven.

Wat kan ik niet betalen via een automatische incasso?

• voorlopige aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing
• voorlopige aanslag rioolheffing grootverbruik
• bedrijfsinvesteringszone (Gemeente Bergen op Zoom per 2016 wel mogelijk)
• grafrechten
• havengeld
• leges parkeerbelasting
• lijkbezorgingsrechten
• marktgelden
• precario
• retributiebelasting
• reclamebelasting
• toeristenbelasting
• watertoeristenbelasting
• woonforensenbelasting