Precariobelasting

U betaalt belasting als u iets op grond van de gemeente zet. Dat heet ook wel precariobelasting. Precariobelasting betaalt u voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

In welke situaties betaalt u precariobelasting?
-          Bij evenementen: als u voorwerpen op grond van de gemeente zet;
-          Bij bouw: als u een container of steiger op grond van de gemeente zet;
-          Bij winkels of andere bedrijven als u iets buiten zet of aan de gevel hangt;
-          Bij verkoop: als u spullen verkoopt via een verkoopwagen, kraam of tafel op een openbare weg (bijvoorbeeld bloemen en planten, vis, oliebollen);
-          Bij andere voorwerpen die u op gemeentegrond zet.

In welke gemeenten betaalt u precariobelasting?
-          gemeente Bergen op Zoom (enkel voor terrassen)
-          gemeente Breda
-          gemeente Etten-Leur
-          gemeente Oosterhout
-          gemeente Roosendaal

Hoeveel moet u betalen?
Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Bent u het niet eens met de aanslag?
U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.
Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'

Kunt u de precariobelasting niet betalen?
U kunt helaas geen kwijtschelding aanvragen.

Wat doet Belastingsamenwerking West-Brabant?
Wij regelen de precariobelasting voor bovengenoemde gemeenten.