Onroerende zaakbelasting

U betaalt belasting voor uw woning of niet-woning. Dat noemen we de onroerende zaakbelasting of OZB. Een onroerende zaak is een woning of een niet-woning. Een niet-woning is bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw. U betaalt in al onze gemeenten onroerende zaakbelasting.

De onroerende zaakbelastingen zijn twee belastingen:
- een gebruikersbelasting
- een eigenarenbelasting

Hoeveel moet u betalen?
Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Wie betaalt OZB?
De persoon die op 1 januari eigenaar of gebruiker van de woning of niet-woning was. Hij of zij betaalt de OZB voor het hele jaar. Het maakt niet uit of de woning of niet-woning na 1 januari verkocht wordt. Vaak verrekenen de koper en verkoper de belasting dan wel. Dat is iets tussen de koper en de verkoper. De gemeente of wij hebben daar niets mee te maken.

Wie betaalt de gebruikersbelasting?
De gebruikersbelasting geldt alleen voor niet-woningen. Is een bedrijfsgebouw voor een deel een woning? Dan betaalt u geen gebruikersbelasting voor het woningdeel.

Wie betaalt de eigenarenbelasting?
Bij een woning is dat niet altijd de eigenaar. Het kan ook de persoon zijn die een zakelijk recht heeft in de woning, zoals:
-          recht van erfpacht
-          opstal
-          gebruik
-          bewoning
-          een ander zakelijk recht

Bij een niet-woning betaalt de eigenaar de eigenarenbelasting als hij de niet-woning gebruikt.

Hoe bepalen we de aanslag?
De aanslag hangt af van de waarde van de woning of de niet-woning. De waarde noemen we de WOZ. De WOZ van uw woning of niet-woning bepaalt de gemeente elk jaar volgens de Wet waardering onroerende zaken. De gemeente bepaalt ook elk jaar welke kosten bij een bepaalde waarde horen. De kosten zijn een percentage van de WOZ. Dat percentage kan per gemeente anders zijn. Voor woningen en niet-woningen zijn de kosten verschillend.

Hoe is uw WOZ bepaald?
U kunt via Zelf online regelen het taxatieverslag van uw woning of niet-woning bekijken of aanvragen. Woont u in de gemeente Breda? Ga dan naar het WOZ-loket in het gemeentehuis. 

Kunt u de onroerende zaakbelasting niet betalen?
Heeft u geen geld en verdient u te weinig om de onroerende zaakbelasting te betalen? Dan kunt u ons voor sommige gemeenten vragen of u de belasting niet hoeft te betalen. U doet dat via Zelf online regelen. Wij kijken dan naar uw financiële situatie. Het hangt van uw financiële situatie af of u wel of niet moet betalen.  Als u niet hoeft te betalen, noemen we dat kwijtschelding’.

U kunt om kwijtschelding vragen als u woont in:
-          gemeente Bergen op Zoom
-          gemeente Dongen
-          gemeente Halderberge
-          gemeente Moerdijk
-          gemeente Oosterhout
-          gemeente Rucphen

U kunt niet om kwijtschelding vragen als u woont in:
-          gemeente Breda
-          gemeente Etten-Leur
-          gemeente Roosendaal
-          gemeente Woensdrecht
-          gemeente Zundert

Bent u het niet eens met de aanslag?
U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.
Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'