Leges

Leges zijn kosten voor diensten van de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor:
-          een aanvraag voor een vergunning
-          een evenement
-          trouwen in een locatie van de gemeente

Deze belastingen staan in de Legesverordening van elke gemeente.

Hoeveel moet u betalen?
Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Bent u het niet eens met de aanslag?
U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen of via een brief. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.

Maakt u via een brief bezwaar? Dan stuurt u het naar:

Belastingsamenwerking West-Brabant
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 502
4870 AM Etten-Leur

Schrijf in uw brief:
-          de naam van de gemeente aan wie u leges moet betalen
-          het notanummer van de leges
-          uw naam
-          uw adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
-          uw telefoonnummer
-          uw e-mailadres

Uw telefoonnummer en e-mailadres zijn niet verplicht. Maar de communicatie gaat sneller als u ook uw telefoonnummer en e-mailadres geeft.

Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. U kunt wel bezwaar maken als u denkt dat u teveel betaald heeft.

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u de teveel betaalde kosten terug.

Lees hier meer over bij 'Als u het niet eens bent.'