Belasting voor een Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

Wat is een BIZ?
Een BIZ ontstaat als ondernemers in een gebied een vereniging of stichting oprichten. Het gebied is bijvoorbeeld:

-          een industrieterrein
-          een bedrijventerrein
-          een winkelgebied
-          een gemengd gebied met winkels, horeca en/of toerisme

De gemeente wijst het BIZ-gebied aan op verzoek van deze ondernemersvereniging volgens de Wet op de Bedrijven Investeringszones.  

U betaalt de belasting voor uitgaven die worden gedaan door de ondernemersverenigingen van het BIZ gebied.

Informatie over deze heffing en wat er gebeurt met de uitgaven, kunt u krijgen bij uw eigen ondernemersvereningingen.

Wie betaalt BIZ?
Ondernemers of eigenaren in een gebied betalen de BIZ-bijdrage. Hiermee investeren zij in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Ondernemers betalen alleen een BIZ-bijdrage voor onroerende zaken die voor de onderneming gebruikt worden. Denk aan winkels en kantoren. De BIZ-bijdrage geldt niet voor woningen.

Peildatum voor de belastingplicht is 1 januari.

Voor de volgende gebieden is een BIZ verordening vastgesteld: 

- Bergen op Zoom: 2 gebieden in de binnenstad. (wordt geheven van de gebruiker)
- Breda:
1. bedrijventerrein ‘Steenakker’
2. bedrijventerreinen ‘Breda Oost’(wordt geheven van de gebruiker)
3. winkelcentrum ‘De Donk’( wort geheven van de gebruiker én de eigenaar
4. Wilhelminastraat (wordt geheven van de eigenaar)

- Oosterhout:
1. industrieterrein ‘Weststad’ (wordt geheven van de gebruiker)
2. binnenstad (wordt geheven van eigenaren én gebruikers). 

Hoeveel moet u betalen?
Het belastingbedrag vindt u in de verordening van uw gemeente. 

Bent u het niet eens met de aanslag?
U kunt bezwaar maken via Zelf online regelen. Op uw aanslag staat een datum (de dagtekening). U moet binnen 6 weken na deze datum bezwaar maken.

Het heeft geen zin om bezwaar te maken over het tarief. De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Als u bezwaar maakt, moet u wel de aanslag betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Wilt u wachten met betalen?
Dan kunt u om ‘uitstel van betaling’ vragen. Dat doet u in hetzelfde formulier waarin u laat weten dat u bezwaar maakt. Geef dit dan aan bij opmerkingen/toelichtingen.