Verhoging vermogensnorm bij kwijtschelding

31 januari 2023

Kwijtschelding
Het is mogelijk om voor bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. Dat betekent dat u het bedrag niet hoeft te betalen. 
Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van verschillende zaken. Zoals de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Uw vermogen bepalen we door:

  • Uw bank- en spaartegoed
  • Of u een eigen woning met overwaarde heeft
  • Of u een auto of ander gemotoriseerd voertuig bezit met een waarde van meer dan 
    € 3.350,00

Het bedrag dat u als energietoeslag heeft ontvangen, tellen we niet mee bij de berekening van uw vermogen. 

Meer vermogen
Om te beoordelen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, wordt onder andere gekeken naar het saldo op uw bankrekeningen. Gemeenten en Waterschappen mogen vanaf 2023 een ruimere vermogensgrens voor kwijtschelding van belastingen hanteren. Alle deelnemers van de Belastingsamenwerking Wet-Brabant hebben de meest ruime vermogensgrens aangenomen. Het kan daarom zijn dat u door deze verhoging nu wel kwijtschelding ontvangt. 

Kwijtschelding aanvragen
U kunt digitaal kwijtschelding aanvragen via Zelf online regelen.

Vragen
Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.