Veldbezoeken voor de WOZ waarde

4 november 2022

Medewerkers van de BWB zullen de komende maanden foto’s maken van enkele woningen en bedrijven in de regio. Er worden vanaf de openbare weg foto’s gemaakt van woningen en bedrijven die gebouwd of verbouwd worden. Ook in het geval van sloop kan er een foto worden gemaakt.

De foto’s zijn belangrijk voor een goede waardering van het betreffende pand. 

Als er vragen zijn over de bezoeken kan er contact opgenomen worden met de BWB 076 - 529 83 00 (keuze 3).

Waardevaststelling WOZ

Bij de waardevaststelling van een object wordt voor de WOZ altijd een jaar terug gekeken. De waardepeildatum voor de komende aanslagronde (2023) is 1 januari 2022.

Bij sloop, nieuwbouw of verbouwing geldt wel de toestand van het huidige jaar. De toestandspeildatum is in dat geval 1 januari 2023. 

Op de site van de waarderingskamer staat dat gedetailleerder omschreven: https://www.waarderingskamer.nl/klopt-mijn-woz-waarde/over-woz-beschikking/

Veldbezoeken
Om de WOZ-waarde goed vast te kunnen stellen is het belangrijk om van objecten waarvan wij vermoeden dat er nieuwbouw / sloop of een verbouwing is geweest (of gepland staat) goed in beeld te brengen.

In de periode november-december zullen wij (objectbeheer WOZ, afdeling Heffen), een groot aantal objecten bezoeken. 

Bij een dergelijk bezoek nemen we vanaf de openbare weg een aantal foto’s zodat we kunnen vaststellen wat de stand van zaken is van de verbouwing. Per gemeente zijn we 1 tot maximaal 4 dagen bezig.