De aanslag gemeente- en waterschapsbelastingen komt er aan

16 januari 2023

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeente- en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van uw gemeente van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Wist u dat de BWB de belastingtaak voor uw gemeente uitvoert?
Wij zorgen ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. We zetten zoveel mogelijk belastingen op één aanslagbiljet. Zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar moet betalen. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Welke informatie vindt u op de aanslag?
Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. 

Hoe zit het met de WOZ-waarde? 
Wij zorgen ervoor dat iedereen die belasting moet betalen een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. Lees hier meer over de WOZ.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag! Bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen. Verder kunt u veel zelf regelen in ons digitaal loket bij zelf online regelen