BWB verstuurt de aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

23 februari 2024

Vanaf 23 februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen in uw Berichtenbox van MijnOverheid of per post in uw brievenbus.

Welke informatie vindt u op het aanslagbiljet?
Op het aanslagbiljet ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals de afvalstoffenheffing en de onroerende zaakbelasting. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, hoe u kwijtschelding aanvraagt of hoe u bezwaar maakt. 

Zelf online regelen 
Veel zaken regelt u zelf bij Zelf online regelen, bijvoorbeeld: 

 • automatische incasso aanvragen
 • rekeningnummer wijzigen bij automatische incasso 
 • betalingsregeling aanvragen 
 • kwijtschelding aanvragen
 • taxatieverslag downloaden
 • bezwaar maken
 • hond aan- of afmelden.

WOZ-waarde
Op het aanslagbiljet 2024 staat uw nieuwe WOZ-waarde. We kijken altijd naar wat uw woning waard was op de huizenmarkt op 1 januari van vorig jaar. Voor de WOZ-waarde van 2024 kijken we dus terug naar het waardepeil op 1 januari 2023. 

 • Heeft u een QR-code op uw aanslagbiljet?
  Scan de QR-code. U komt dan op een pagina waar u de volgende stappen kunt doorlopen. 

Stap 1: Doe de waardecheck
Twijfelt u of uw WOZ-waarde klopt? Controleer dit eenvoudig door 4 simpele vragen te beantwoorden. Ligt de schatting te ver van uw WOZ-waarde? Dan bestaat de kans dat onze informatie niet (meer) actueel is. In dit geval hebben wij vaak foto's nodig. 

Stap 2: Foto's aanleveren
Voor een goede waardebepaling is het noodzakelijk dat onze informatie over uw woning actueel is. Om die reden vragen wij u altijd om recente foto's aan te leveren. 

Stap 3: Download uw taxatieverslag
Deze vindt u onder het kopje Taxatie op Zelf online regelen. Op het taxatieverslag vindt u verschillende gegevens over uw object/woning. Als er iets niet klopt, dan kunt u eenvoudig bezwaar maken. 

Stap 4: Bezwaar maken
Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Dien eenvoudig bezwaar in door een paar vragen te beantwoorden. Als wij nog gegevens nodig hebben of als de taxateur nog vragen heeft, dan nemen wij contact met u op.

 • Heeft u geen QR-code op uw aanslagbiljet?

Stap 1: Download uw taxatieverslag.
Deze vindt u onder het kopje Taxatie op Zelf online regelen. Op het taxatieverslag vindt u verschillende gegevens over uw object/woning. 

Stap 2: Check en vergelijk gratis uw WOZ-waarde 
U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met andere woningen bij u in de straat, buurt, dorp of stad. Doe de gratis check op www.wozwaardeloket.nl .

Stap 3: Maak een belafspraak met de taxateur
U kunt een gratis gesprek aanvragen met de taxateur. Wanneer u hier uw gegevens invult, zal de taxateur u binnen 5 werkdagen terugbellen. U kunt uw voorkeur geven om 's ochtends of 's middags te worden teruggebeld. De taxateur bekijkt dan direct of er een fout is gemaakt en past deze meteen kosteloos aan.

Plan een terugbelverzoek in met de taxateur

Stap 4: Nog steeds niet eens?
Als u na het gesprek nog steeds niet tevreden bent heeft u het recht om bezwaar te maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum van de WOZ beschikking. Dit regelt u eenvoudig via Zelf online regelen

Heeft u vragen? 
Neem gerust contact met ons op. Onze actuele openingstijden vindt u bij Contact. 

Phishingmails
Let op: kijk uit voor phishingmails die namens de BWB worden gestuurd. De QR-code die u op briefpapier van de BWB ontvangt is wel betrouwbaar.