Aanslag gemeente- en waterschapsbelastingen 2024

18 januari 2024

Eind februari ontvangt u weer de jaarlijkse aanslag gemeente- en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van uw gemeente van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Wist u dat de BWB de belastingtaak voor uw gemeente uitvoert?

De BWB zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. We zetten zoveel mogelijk belastingen op één aanslagbiljet. Zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar moet betalen. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Welke informatie vindt u op de aanslag?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld onroerende zaakbelasting, rioolheffing of afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op de website kunt u veel zaken zelf online regelen. Komt u er niet uit? Bel ons via 076 – 529 8300 Wij helpen u graag.

Ook ziet u uw nieuwe WOZ-waarde

Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. 
Wist u dat er nog geen daling in de WOZ-waarde zit? In het najaar van 2022 daalden de woningprijzen, maar niet genoeg voor een lagere WOZ-waarde op 1 januari 2023 (de waardepeildatum). 
Gemeenten proberen rekening te houden met een stijging van de WOZ-waarde. Dit doen ze door het belastingtarief te verlagen. 

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? 

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.