Gemeente Loon op Zand sluit aan bij de BWB

15 december 2022

Per 1 januari 2023 sluit de gemeente Loon op Zand aan bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Inwoners en bedrijven van de gemeente Loon op Zand krijgen vanaf 2023 de belastingaanslag voor o.a. onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting van de BWB.

Medewerkers van BWB staan klaar!
Aansluiting bij de BWB betekent een goede service en dienstverlening.
De BWB zorgt voor uitvoering van de belastingtaken en de wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Vragen?
Neem gerust contact met ons op.