Instructie voor gebruik van inpandige foto’s bij uitvoering Wet WOZ

16 januari 2024

Voor de WOZ-waardebepaling vragen gemeenten soms informatie aan inwoners over de inpandige situatie van hun woning. Eén van de opties is om foto’s aan te leveren via een foto-app. Hierover ontstonden vragen in 2022. Inmiddels is er meer duidelijkheid. 

Gebruik foto-app

Inwoners kunnen informatie aanleveren op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een inlichtingenformulier of via foto’s. De keuze is aan de inwoner. Kiest de inwoner voor foto’s, dan kan dat via een foto-app die daar speciaal door de gemeente voor is ontwikkeld. Eind 2022 ontstonden er zorgen bij een aantal inwoners over hoe er wordt omgegaan met deze foto's. De landelijke media besteedden er veel aandacht aan en een aantal gemeenten stopte met het gebruik van de foto-app.

Gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens 

In november 2023 was hier een gesprek over tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Waarderingskamer (de toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ) en de VNG. Daarin werd toegelicht dat secundaire objectkenmerken, zoals de onderhoudstoestand van de binnenzijde van een woning, relevant zijn voor de hoogte van de WOZ-waarde. Ook werd benadrukt dat het bij gemeenten niet te doen is om persoonsgegevens bij inpandige foto’s. 

Inwoners worden ook niet verplicht om door middel van foto’s informatie aan te leveren. Tot slot is toegelicht dat in de fiscale wetgeving een wettelijke grondslag bestaat voor het opvragen van gegevens die van belang kunnen zijn voor het vaststellen van de WOZ-waarde.

Voorwaarden

De uitkomst van het gesprek met de AP is dat het ontvangen van informatie over de secundaire woningkenmerken via foto’s in het kader van de WOZ-waardering mogelijk is onder de volgende voorwaarden:

Data protection impact assesement (DPIA)

Wanneer inwoners de mogelijkheid wordt geboden om via foto’s informatie te verstrekken over de secundaire objectkenmerken, dient een Data protection impact assesement (DPIA) te worden opgesteld. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen, zodat de organisatie maatregelen kan nemen om deze risico’s te verkleinen. 

Iedere gemeente/uitvoeringsorganisatie die de foto-optie aanbiedt moet deze DPIA uitvoeren. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG heeft een voorbeeld van een DPIA (docx, 59 kB) gemaakt. Uitvoeringsorganisaties van de Wet WOZ kunnen dit voorbeeld als basis gebruiken.

Geen voorkeur aangeven voor aanlevering informatie 

Inwoners mogen niet verplicht worden om de informatie over de secundaire objectkenmerken aan te leveren via foto’s. Ook mag de gemeente/uitvoeringsorganisatie geen voorkeur aangeven voor de wijze van aanleveren van de informatie over de secundaire objectkenmerken.

Landelijk uniforme instructie 

De AP adviseerde verder om een landelijk uniforme instructie op te stellen voor het gebruik van foto’s. Dit om te voorkomen dat privacygevoelige informatie onbedoeld toch in de WOZ-administratie terechtkomt. De Waarderingskamer heeft die landelijk uniforme instructie opgesteld. 

Meer informatie over dit onderwerp leest u op de website van de Waarderingskamer.