Hoeveel inkomen mag ik hebben voor kwijtschelding?

Om te bepalen of uw inkomen te laag is om belasting te kunnen betalen kijken we of uw inkomen lager is dan het normbedrag voor het inkomen. Dit normbedrag noemen wij ook de inkomensgrens of bijstandsnorm. De bedragen zijn namelijk hetzelfde als de bedragen in de bijstand.

Woont u alleen? Dan kijken we naar het normbedrag voor een alleenstaande.
Woont u samen met uw partner? Dan kijken we naar het normbedrag voor gehuwden en samenwonenden.

Huishoudsituatie Normbedragen per 01-01-2024
  Inkomen
(bijstandsnorm)
Zorgpremie Huur
Alleenstaande € 1.283,83 € 42,00 € 226,67 
Alleenstaande met AOW € 1.531,46 € 42,00 € 224,85 
Getrouwd/samenwonend € 1.834,04 € 95,00 € 226,67 
Getrouwd/samenwonend met AOW € 2.086,40 € 95,00 € 223,04 
Getrouwd/samenwonend 
1 persoon met AOW
€ 2.081,40 € 95,00 € 223,04 

Voor de berekening van uw inkomen en het toegestane saldo moet ook rekening worden gehouden met de normbedragen voor de zorgpremie en de huur. Deze staan daarom ook opgenomen in het overzicht.

Voorbeeld normbedrag huur:
U woont alleen en heeft nog geen AOW. Dan gaan we uit van een normbedrag van 
€ 226,67 voor de huur of hypotheek. Dit bedrag halen we van uw huur af. Ook halen we daar eventuele huurtoeslag van af. Het bedrag wat dan overblijft is het bedrag dat wij van uw inkomen afhalen.

Voorbeeld normbedrag zorgpremie:
U bent getrouwd. Dan gaan we uit van een normbedrag van € 95,00 voor de zorgpremie. Dit bedrag halen we van uw zorgpremie af. Ook halen we daar eventuele zorgtoeslag van af. Het bedrag dat dan overblijft is het bedrag dat wij van uw inkomen afhalen.

Woont er nog iemand van 27 jaar of ouder bij u in huis? Dan gaat uw norm misschien omlaag. Klik hier voor de normen die dan gelden.