Hoe werkt de kostendelersnorm?

Als er andere mensen van 21 jaar of ouder bij u in huis wonen dan kunnen zij meebetalen in de kosten van uw huishouden. Deze mensen noemen we 'kostendelers'. Kostendelers kunnen inwonende kinderen of andere medebewoners van 21 jaar of ouder zijn. Hoe meer mensen boven de 21 jaar samen in 1 huis wonen, hoe lager de inkomensnorm.

Wie zijn kostendeler?

  • Iedereen kan kostendeler zijn, dus ook uw kind, vader of moeder.
  • Het maakt niet uit of deze persoon ook echt meebetaalt aan de kosten in het huishouden.
  • Alleen uw inkomen (en dat van uw eventuele partner) telt mee voor de berekening van uw inkomensnorm. Wij kijken niet naar het inkomen van de kostendeler(s).

Uitzonderingen

Niet iedereen van 21 jaar of ouder is kostendeler. Hiervoor gelden de volgende uitzonderingen:

  • Inwonende kinderen en medebewoners van 21 jaar of ouder die studeren.
  • Andere medebewoners van 21 jaar of ouder met een commercieel huurcontract.
    Let op! Met uw kind, kleinkind, vader, moeder, broer of zus kunt u geen commerciële relatie hebben. Met bijvoorbeeld een neef, nicht, oom of tante kunt u wel een commerciële relatie hebben. Het ontvangen huurbedrag moet wel te worden meegenomen als inkomen.

Als u een bijstandsuitkering volgens de Participatiewet ontvangt en kostendelers heeft, dan heeft de gemeente al rekening gehouden met de kostendelers en zal de hoogte van uw uitkering gelijk zijn aan het normbedrag voor de kwijtschelding.

Normbedragen als u kostendelers heeft

Huishoudsituatie Inkomen (bijstandsnorm) Normbedragen
  geen
kostendeler
1
kostendeler
2
kostendeler
Zorgpreme Huur
Alleenstaande 1.101,82 787,02 682,08 34,00  220,68
Alleenstaande met AOW 1.313,60 897,25 779,15 34,00 218,86
Gehuwd/samenwonend 1.574,03 1.364,16 1.259,22 79,00 220,68
Gehuwd/samenwonend met AOW 1.794,50 1.558,31 1.440,21 79,00 217,05
Gehuwd/samenwonend 1 persoon met AOW 1.782,98 1.546,79 1.428,69 79,00 218,86