Hoe vraagt u kwijtschelding aan?

De behandeling van kwijtscheldingsaanvragen hebben vertraging opgelopen hierdoor duurt het langer voordat u een uitspraak kwijtschelding en/of een informatieformulier van ons ontvangt. Onze excuses hiervoor.

U kunt via Zelf online regelen direct kwijtschelding aanvragen. Wilt u weten of het zin heeft om kwijtschelding aan te vragen? Lees dan de veelgestelde vragen over kwijtschelding