Hoe bepalen we of u niet kunt betalen?

We kijken of u belasting kunt betalen. Daarvoor kijken we naar:

 • uw inkomen
 • het geld dat u op de bank heeft staan
 • de waarde van uw bezit 

Uw inkomen
In de tabel hieronder leest u welk 'grenzen' er zijn voor uw inkomen om kwijtschelding te kunnen krijgen. De grens hangt af van uw situatie.

Huishoudsituatie

Grens
(zonder kostendelers)

1 kostendeler

2 kostendelers

Alleenstaande

€  1.030,42 

€    736,02

€    637,88

Gehuwd/samenwonend

€ 1.472,03

€ 1.275,76

€ 1.177,62

Alleenstaande AOW-gerechtigd

€ 1.2210,77

€    829,84

€    720,19

Gehuwd/samenwonend 
beiden AOW-gerechtigd

€ 1.658,78

€ 1.440,37

€ 1.331,17

Gehuwd/samenwonend 
1 persoon AOW-gerechtigd

€ 1.648,41

€ 1.430,00

€ 1.320,80

 

Van uw inkomen halen we de volgende uitgaven af:

 • een deel van uw huur
 • een deel van uw zorgpremie
 • een deel van uw maandelijkse aflossingen belastingen
 • een deel van uw uitgaven aan kinderopvang
 • een deel van het kindgebonden budget waar u recht op heeft, maar dat u niet ontvangt
 • alimentatie  

Daarna kijken we hoeveel inkomen er overblijft. Als uw inkomen onder de grens ligt, dan kan het zijn dat u niet hoeft te betalen. We kijken daarna ook nog naar:

 • het geld dat u op de bank heeft staan
 • de waarde van uw bezit 

Heeft u kostendelers in huis?
Kostendelers zijn mensen die bij u in huis wonen en:

 • 21 jaar of ouder zijn (bijvoorbeeld uw kinderen of ouders);
 • niet studeren;
 • geen huur betalen. 

In de kolommen achter de grens ziet u dat de grens lager wordt als u ‘kostendelers’ in huis heeft. De grens hangt af van het aantal kostendelers. Hoe meer kostendelers, hoe lager uw grens wordt. 

Bijvoorbeeld: U bent getrouwd en u krijgt samen € 1.472,03 per maand. U heeft 1 kostendeler in huis (een niet-studerende zoon van 24 jaar). Uw grens wordt dan verlaagd naar 
€ 1.275,76 om geen belasting te hoeven betalen. 

We kijken niet:

 • of de kostendelers echt meebetalen aan het huishouden;
 • naar het inkomen van de kostendelers.

Heeft u mensen in huis wonen die hiervoor huur betalen? 
Dan worden zij niet gezien als kostendeler. U moet de ontvangen huur optellen bij uw inkomen. Uw kind, kleinkind, vader, moeder, broer of zus blijven altijd kostendeler. Ook als zij huur betalen.