Hoeveel saldo mag ik hebben?

Uw saldo
Als u teveel geld op uw rekening(en) heeft staan dan kunt u geen kwijtschelding krijgen. Als u een partner heeft dan telt het saldo van uw partner ook mee. Hoeveel geld u in totaal mag hebben op alle rekeningen berekenen we zo:

Berekening bank- en spaarsaldo

Bedrag

 

Bijstandsnorm huishouden

 

+

Huur

 

+

Zorgpremie

 

+

Kindgebondenbudget (als u dit ontvangt)

 

+

Vrijstelling € 2.269,00 p.p.(als u geboren bent voor 01-01-1935)

 

+

Totaal

0,00

=

Huurnorm

 

-

Zorgpremienorm

 

-

Totaal toegestaan saldo

0,00

=


Het bedrag dat overblijft bij ‘Totaal toegestaan saldo’ mag u op alle rekeningen samen hebben. Als het saldo op uw rekening(en) hoger is dan kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Een voorbeeld:
Philip is 48 jaar en woont alleen. Het totale saldo op zijn rekeningen is € 2.500,-. Hij huurt een woning voor € 627,- per maand en betaalt voor zijn zorgpremie € 139,50 per maand. 

De normbedragen die bij hem horen zijn:
- Bijstandsnorm alleenstaande = € 1.078,70.
- Huurnorm = € 220,68
- Zorgnorm = € 34,00

Berekening bank- en spaarsaldo

Bedrag

 

Bijstandsnorm huishouden

1.091,71

+

Huur

627,27

+

Zorgpremie

139,50

+

Kindgebondenbudget (als u dit ontvangt)

0,00

+

Vrijstelling € 2.269,00 p.p.(als u geboren bent voor 01-01-1935)

0,00

+

Totaal

1.858,48

=

Huurnorm

220,68

-

Zorgpremienorm

34,00

-

Totaal toegestaan saldo

1.603,80

=


Volgens de berekening mag het totale saldo op de rekening van Philip niet hoger zijn dan € 1.603,80. Philip heeft € 2.500,- op zijn rekening. Omdat dit te hoog is heeft hij geen recht op kwijtschelding.

We houden geen rekening met schulden. Als uw saldo dus te hoog is voor kwijtschelding dan trekken we uw schulden hier niet van af.

Het totaal toegestane bedrag kan hoger worden:

  • Als u geboren bent voor 1-1-1935 mag u € 2269,- extra aan geld hebben. Als u partner geboren is voor 1-1-1935 mag deze ook € 2269,-  extra aan geld hebben.
  • Als u kindgebonden budget krijgt dan mag u dit bedrag ook extra aan geld hebben.
  • De energietoeslag van 2022 mag u voor 1 jaar aan extra geld hebben.