Wat is een WOZ-beschikking?

Wat is een WOZ-beschikking?
De WOZ-beschikking is een document waarin staat wat de WOZ-waarde van uw onroerende zaak is. U krijgt elk jaar een WOZ-beschikking als u eigenaar en/of huurder bent. U krijgt ook een aanslagbiljet voor de belastingen van de gemeente en het waterschap. Vaak is dit hetzelfde document. 

Waarom ontvangen huurders ook een WOZ-beschikking?
Huurders krijgen alleen de WOZ-beschikking. Zij krijgen geen aanslagbiljet voor ‘onroerende zaakbelasting’. De reden waarom huurders wel een WOZ-beschikking krijgen, is omdat de WOZ de maximale huur bepaalt voor 25%. 

Wat kunt u doen als u het niet mee bent met de WOZ?
U kunt bezwaar maken als de WOZ-beschikking volgens u niet klopt. Dat moet u schriftelijk doen. Een andere eigenaar kan ook bezwaar maken.

Wilt u een kopie van de WOZ-beschikking?
U kunt een kopie vragen via het contactformulier.