Herberekening WOZ VvE

WOZ-waarde
Jaarlijks berekenen wij namens uw gemeente uw WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken). Deze waarde gebruiken wij als basis voor het bepalen van de onroerende zaakbelasting (OZB) en watersysteemheffing eigenaren (WSHE).

Onderhoudsreserve VvE
Bij de berekening van de WOZ-waarde horen wij bij appartementen rekening te houden met de onderhoudsreserve van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De belastingrechter heeft dit onlangs opnieuw bevestigd. 

Herberekenen WOZ-waarde
Alle appartement eigenaren die al een WOZ-beschikking hebben ontvangen, hebben op 29 februari een brief ontvangen. Voor deze eigenaren berekenen we de WOZ-waarde opnieuw. Hierbij houden we rekening met de onderhoudsreserve. 

Appartement eigenaren die nog geen WOZ-beschikking hebben ontvangen, ontvangen een aanslagbiljet waarbij rekening is gehouden met het onderhoudsreserve VvE. 

Betalen
De herberekende WOZ-waarde heeft geen invloed op de betaling van uw aanslag. Hier leest u hoe u uw aanslag kunt betalen.

Woont u in Breda? Klik dan hier voor meer informatie.

Meer informatie?
U leest meer over dit onderwerp op de website van de Waarderingskamer.