WOZ Vereniging van Eigenaren (VvE)

WOZ-waarde
Jaarlijks berekenen wij namens uw gemeente uw WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken). Deze waarde gebruiken wij als basis voor het bepalen van de onroerende zaakbelasting (OZB) en watersysteemheffing eigenaren (WSHE).

Onderhoudsreserve VvE
Bij de berekening van de WOZ-waarde houden wij bij appartementen rekening met de onderhoudsreserve van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Meer informatie?
U leest meer over dit onderwerp op de website van de Waarderingskamer.