Controleurs WOZ op pad

24 november 2017

Voor de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is 1 januari de peildatum voor het opleggen van bijvoorbeeld de onroerende zaak belasting.
Om de juiste waarde te kunnen bepalen gaan de komende weken controleurs van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) op pad. Zij gaan diverse bouwprojecten bezoeken om na te gaan hoe de voortgang van het project is om zo de WOZ-waarde te kunnen bepalen voor het nieuwe belastingjaar.
Dit betekent dat zij vanaf de openbare weg foto's maken van panden waarbij er voor wordt gezorgd dat er geen personen worden gefotografeerd.

Gemeente en wijkagent weten ervan
Wij hebben zowel de gemeenten waar de controleurs rondrijden en fotograferen als de wijkagent op de hoogte gebracht van deze controles. Zodat als er vragen mochten komen zij ook op de hoogte zijn.

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch via 076-5298300.